Paterna inicia l’elaboració de l’ordenança de Transparència

  • Amb aquesta normativa es pretén regular tots els aspectes de la Transparència vinculats a l’ajuntament de Paterna i ajustar les normatives autonòmica i estatal a les característiques de l’ajuntament.
  • Santiago Lucas, regidor de Transparència “Amb esta ordenança volem regular els mecanismes de transparència que impedisquen actituds poc ètiques que massa sovint acaben desembocant en casos de corrupció”

La regidoria de Transparència dirigida per Santiago Lucas ha posta en marxa l’Ordenança de Transparència amb la intenció de donar un impuls a les polítiques de govern obert de l’ajuntament de Paterna i als ens dependents d’aquest. Segons el responsable de Transparència es pretén regular tots els aspectes de transparència vinculats a l’ajuntament i ajustar les normatives autonòmica i estatal a les característiques de Paterna.

Juntament amb l’ordenança es crearan protocols d’actuació per a la publicació de la informació generada en cada àrea de gestió municipal en el Portal de Transparència, com també, per a atendre a les peticions ciutadanes d’informació.

A l’ordenança es contempla també la posada en marxa dins del futur Portal Web de Govern Obert, per al coneixement públic dels veïns i veïnes de l’estat de compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal, on constaran la data d’inici en l’expedient administratiu on s’incloga de forma raonada la viabilitat econòmica, competencial i jurídica de la proposta plantejada; estat del projecte que s’haja aprovat, previsió d’execució com també les incidències que puguen produir-se per al seu normal desenvolupament. En aquesta nova normativa està previst, també, el desenvolupament del Visor de Pressupostos, una ferramenta útil per a que la ciutadania puga conèixer de primera ma i d’una forma didàctica com es gasten els diners del pressupost municipal i com es distribuixen els impostos que paga cada persona per partides

Una vegada redactada l’ordenança es passarà a tots els partits presents a la corporació, a les Juntes de Barri i al Consell Territorial de Participació Ciutadana. L’objectiu és comptar amb tots els agents implicats i comptar amb un grau el més ample possible de consens per tal que la transparència siga la norma d’actuació de l’ajuntament de Paterna tal com demana la ciutadania. Una vegada arreplegades les aportacions presentades pels diferents organismes de participació i partits polítics, l’ordenança passarà a ser votada pel Ple de l’ajuntament.

“La falta de transparència a les institucions públiques és l’antesala de tot tipus de corrupció. El fet que les persones que gestionen allò públic no donen compte dels seus actes, afavoreix actituds poc ètiques, com estem veient amb tots els casos de corrupció que estem patint al nostre país”, ha manifestat Santiago Lucas.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *