Programa 2011-2015

La Canyada és el barri més gran de Paterna, amb 12.000 persones censades i amb moltes famílies que tenen ací la seua segona residència. Per això, la millora del barri de la Canyada hauria de ser la gran prioritat de l’Ajuntament de Paterna. En les últimes legislatures s’han construït infraestructures necessàries que s’han aconseguit després de molta pressió ciutadana: el centre social, el poliesportiu, el consultori mèdic… I en la legislatura actual s’ha canalitzat el barranc Barat i part del de Serra amb inversió estatal i s’ha inaugurat d’institut. Totes han contribuït a millorar la vida en el barri, però encara falta realitzar actuacions necessàries, algunes de les quals amb inversió autonòmica, com l’ampliació del col·legi La Font, una escola infantil per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys pública i gratuïta, el trasllat de les línies d’alta tensió del carrer 232, l’adequació de la Vallesa com a part del Parc Natural del Túria (al qual li falta més neteja, retolació de senders, senyalètica, traçat d’un sender PR, millor conservació de la vegetació i de les restes arqueològiques…), un metro cada 15 minuts durant tot el dia i amb servei nocturn i l’inici del soterrament de les vies.  A més, és imprescindible augmentar les urgències a 24 hores durant tot l’any. Pobles amb ajuntament propi amb la mateixa població tenen servei d’urgències tot el dia, i no només fins les 15 hores.

La Generalitat ha donat més importància a la Fórmula 1, a Terra Mítica, a la Copa América… que han sigut molt cars i que han anat en detriment de necessitats de la ciutadania com la salut, l’atenció als majors o a la gent sense treball i sense subsidi. En les pròximes eleccions també pot canviar el govern autonòmic, i des de la Generalitat, la Coalició Compromís donarem preferència a les inversions per a millorar el dia a dia de la gent.

Actuacions que Compromís farem des de l’Ajuntament per a millorar la vida a la Canyada:

● Millorarem el parc de la Pinada.

● Habilitarem un espai polivalent a l’aire lliure, preferentment en alguna zona verda de nova execució en el barri o en el jardí del centre social.

● Farem un programa quadriennal per a arreglar totes les voreres que falten, repavimentar els carrers que ho necessiten i pavimentar els que encara són de terra.

● Obrirem el pati dels col·legis El Parc i La Font cada dia quan acaben les classes i els caps de setmana per a aprofitar les pistes com a poliesportiu per al barri, i garantirem un bon manteniment de les instal·lacions.

● Instal·larem més contenidors de reciclatge i controlarem que s’utilitzen correctament.

● Millorarem la neteja i vigilarem que es complisca l’ordenança que obliga els amos de gossos a arreplegar els excrements.

● Crearem nous accessos per a descongestionar l’accés del carrer 29 (vial de la rotonda del Plantio i circumval·lació paral·lela al by pass que crearà un nou accés a carretera de Pla del Pou).

● Completarem els accessos a l’institut.

● Acabarem el programa d’accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen anar per totes les voreres.

● Llogarem un local per a centre juvenil.

● Continuarem les obres de canalització de pluvials.

● Posarem més arbres en les voreres, frondosos, de fulla caduca i sense fruits per a que no impedisquen caminar còmodament als vianants.

● Tindrem una programació cultural estable amb música, teatre, cinefòrum, activitats per a menuts… en el centre social.

● Farem una pista de skyboard en una zona allunyada de les vivendes per a no produir contaminació acústica.

El nostre compromís és fer totes les actuacions amb la participació veïnal. Des dels pressupostos participatius fins a la participació en el disseny dels projectes. Així el resultat serà més satisfactori perquè es farà atenent les necessitats concretes de la gent. Per això, estimularem la participació tant de persones particulars com de totes les associacions del barri (falles, associacions esportives, associació de veïns, de comerciants, comparses, etc.) en cada projecte