Transparència / Sous públics

REGIDORS

1. JUANMA RAMÓN

Portaveu municipal i regidor alliberat

Data de donada d’alta Agost de 2016

 • sou brut: 2.475,86  €/mes (brut)
 • Aporta 244,51 €/mes  a Compromís

Assessor Àrea Cultura (Diputació de València)

– D’agost de 2015 fins agost de 2016

 • sou brut: 3028,24 €/mes
 • Aporta 236,47 €/mes  a Compromís

 

2. NEUS HERRERO

Data de donada d’alta 5 d’agost de 2015

 Regidora alliberada

 • sou brut: 2.475,86 € / mes (brut)
 • Aporta 241,44 €/mes a Compromís

 

3. CARLES MARTÍ

Data de donada d’alta 5 d’agost de 2015

 Portaveu suplent i regidor alliberat

 • sou brut: 2.475,86 € / mes (brut)
 • Aporta 241,44 €/mes a Compromís

 

4. CARMEN GAYÁ

Regidora alliberada 75%

 • sou brut: 1.841,14 €/mes (brut)
 • Aporta 149,76 €/ mes a Compromís

 

5. DOLORES GUILLEM

Regidora alliberada 50%

 •  sou brut: 1.227,42 €/mes (brut)
 •  Aporta 132,66 €/mes a Compromís

 

6. SANTI LUCAS

Regidor no alliberat

Cobra assistències a:

 • comissions (ordinàries i extraordinàries): 64,90 € (brut)
 • plens (ordinaris i extraordinaris): 324,55 € / 64,90 € (brut)
 • Aporta el 50% del net a Compromís mensualment

 

ASSESSOR/ES

 

1. RUBÉN FERNÁNDEZ 

Data de donada d’alta 9 de desembre de 2015

 • sou brut: 1941,69 € / mes
 • Aporta 161,15 €/mes aporta a Compromís

2. RAQUEL PERIS CALATRAVA

Data de donada d’alta 4 de novembre 2016

 • sou brut: 1941,69 € /mes
 • Aporta 162,58 €/mes aporta a Compromís

CONSELLERS D’EMPRESES MUNICIPALS

– 2 consellers a l’empresa pública GESPA

 • JUANMA RAMÓN (PRESIDENT) – Sense remuneració económica
 • CARLES MARTÍ – Sense remuneració económica

Renúncia oficial de Compromís per Paterna a percebre les dietes per assistència als consells d’administració des de novembre de 2011