Coneix la llista electoral de Compromís per Paterna i el curriculum dels nostres candidats i candidates.

Llista electoral de Compromís per Paterna

 1. Juanma Ramón   (Curriculum de Juanma Ramón)
 2. Neus Herrero       (Curriclum de Neus Herrero)
 3. Carles Martí          (Curriculum Carles Martí)
 4. Loren Pérez           (Curriculum de Loren Pérez)
 5. Juan Francisco Galera   (Curriculum de Juan Francisco Galera)
 6. Santi Puentes         (Curriculum de Santi Puentes Segarra)
 7. Nieves Prat             (Curriculum de Nieves Prat)
 8. Pere Gago               (Curriculum de Pere Gago)
 9. Natalia Rúbio        (Curriculum de Natalia Rubio)
 10. Joan Casado           (Curriculum de Joan Casado)
 11. Amparo Castillo
 12. Santiago Lucas
 13. Joan Ramon Marinero
 14. Teresa Segarra
 15. Julio Tornero
 16. Antonio Moreno
 17. Sara Álvarez
 18. Vicenta Roig
 19. Jesús Minguet
 20. Raquel Peris
 21. Adrián Palomar
 22. Rosa Balaguer
 23. Vicent Jutglà
 24. Cristina Domingo
 25. Loles Ripoll

Suplents:

S1. Concha Franco

S2. Francesc Guzman

S3. Anna Violeta Ruiz

S4. Josep Enric Bargues

S5. Maria Jutglà

S6. Eleuteri Aleixandre