Transparència / Sous públics

REGIDORS

1. JUANMA RAMÓN

Portaveu municipal i regidor alliberat

Data de donada d’alta Agost de 2016

 • sou brut: 32.197,20  €/anual (brut)
 • Aporta 244,51 €/mes  a Compromís

Assessor Àrea Cultura (Diputació de València)

– D’agost de 2015 fins agost de 2016

 • sou brut: 3028,24 €/mes
 • Aporta 236,47 €/mes  a Compromís

 

2. NEUS HERRERO

Data de donada d’alta 5 d’agost de 2015

 Regidora alliberada

 • sou brut: 32.197,20 € / anual (brut)
 • Aporta 241,44 €/mes a Compromís

 

3. CARLES MARTÍ

Data de donada d’alta 5 d’agost de 2015

 Portaveu suplent i regidor alliberat

 • sou brut: 32.197,20 € / anual (brut)
 • Aporta 241,44 €/mes a Compromís

 

4. CARMEN GAYÁ

Regidora no alliberada

Cobra assistències a:

 • plens (ordinaris i extraordinaris): 324,55 € / 64,90 € (brut)
 • Aporta el 50% del net a Compromís mensualment

5. SANTI LUCAS

Regidor no alliberat

Cobra assistències a:

 • comissions (ordinàries i extraordinàries): 64,90 € (brut)
 • plens (ordinaris i extraordinaris): 324,55 € / 64,90 € (brut)
 • Aporta el 50% del net a Compromís mensualment

 

6. LOREN PÉREZ

Regidora no alliberada

Cobra assistències a:

 • plens (ordinaris i extraordinaris): 324,55 € / 64,90 € (brut)
 • Aporta el 50% del net a Compromís mensualment

 

ASSESSOR/ES

1. RAQUEL PERIS CALATRAVA

Data de donada d’alta 4 de novembre 2016

 • sou brut: 1941,69 € /mes
 • Aporta 162,58 €/mes aporta a Compromís

CONSELLERS D’EMPRESES MUNICIPALS

– 2 consellers a l’empresa pública GESPA

 • JUANMA RAMÓN – Sense remuneració econòmica
 • CARLES MARTÍ – Sense remuneració econòmica

Renúncia oficial de Compromís per Paterna a percebre les dietes per assistència als consells d’administració des de novembre de 2011