• Juanma Ramón urgix al consistori a dotar dels mitjans necessaris per a que l’Agència Municipal de Col·locació estiga en condicions de poder captar l’ocupació que mes a mes es crea a Paterna

El portaveu municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, explica que “hem conegut les dades del Servef, de 2013, sobre les empreses ubicades en Paterna que realitzaren una mitjana de 1.400 contractes mensuals, dels quals un 14% són contractes fixes. Però per contra, les dades de l’atur continuen augmentant en Paterna perquè hi ha una desconnexió molt greu entre l’Agència Municipal de Col·locació i les empreses que, malgrat la crisi, continuen creant ocupació”.

LAS PROVINCIAS (25 febrer 2014)
LAS PROVINCIAS (25 febrer 2014)

“Donat el drama de l’atur, que moltes famílies paterneres viuen, agreujat per un context de crisi econòmica que dura ja més de cinc anys, cal que urgentment el nostre Ajuntament prenga mesures que repercutisquen directament en la generació d’ocupació. Unes mesures on l’Agència de Col·locació de Paterna ha de ser el catalitzador de l’atur al poble, com a intermediari entre els aturats i les empreses”.

Segons Ramón, “l’Agència de Col·locació de Paterna hauria de realizar, entre les seues funcions, la intermediació amb els empresaris per a augmentar la contractació d’aturats i aturades del nostre poble. Una tasca que la xifra d’aturats en Paterna en gener d’enguany, 8.153 persones, demostra la falta d’eficiència, sobretot, per la manca de recursos tant humans com econòmics”.

“És urgent que el consistori done llum verda a un Pacte per l’Ocupació a Paterna, un Pla que malgrat l’austeritat programada i pregonada pel PP, compte amb una dotació pressupostària destinada a polítiques actives d’ocupació i formació d’aturats. Mesures que han de contribuir a enfrontar i respondre a l’excepcional situació actual, donant resposta a les seues necessitats, reforçant la seua atenció i tenint en compte la perllongació dels períodes d’atur que estan patint les nostres famílies”.

“Per això és imprescindible que l’Ajuntament de Paterna es comprometa a destinar una assignació pressupostària suficient per a la posada en marxa d’un Pla d’Ocupació, amb caràcter bianual 2014-2015, enguany modificant crèdits i pressupost inicial per al 2015, amb una assignació estable mínima de 500.000 euros anuals”.

Així, “al ple del mes de febrer presentem una moció a partir de la qual es planteja un full de ruta que obri la porta a terminar amb la greu situació de l’atur a Paterna. Entre d’altres propostes, volem que el consistori promoga la creació del Consell de la Formació Professional, per a impulsar una oferta formativa per a la millora de l’ocupació. I també instaure la Fira d’Ocupació, Autoocupació i Formació, un punt de trobada per a conéixer l’oferta i la demanda dins del nostre àmbit local”.

“Compromís, des de l’oposició constructiva, continuarem en la recerca d’alternatives que faciliten la inserció laboral dels aturats de Paterna. Més enllà de signatures de convenis rimbombants i megaprojectes, l’Ajuntament ha de destinar un esforç econòmic a millorar allò que ja tenim i que afiance les relacions amb les empreses que creen ocupació i que estan al terme de Paterna i no de Pequin”, conclou Juanma Ramón.

Publicacions digitals: NAP I COL, PATERNA BIZ, PATERNA AHORA, PATERNA AL DÍA, LA VEU PV,