La formació es reunix amb col·lectius paterners que patixen el perill de no supervivència per no incloure al pressupost anual ajudes que acaben atorgant-se in extremis en desembre 

Compromís per Paterna presentarà al ple ordinari de juliol “una proposta que vol fixar en l’Ajuntament un model de subvenció plurianual, no clientelar, per a les entitats del poble que realitzen una tasca de caire social. En Compromís considerem que no s’ha de mirar el carnet a l’hora de donar subvencions i que s’ha de garantir la viabilitat dels projectes socials amb subvencions que abasten periodes renovables cada cinc anys. És una proposta que pot contribuir al gran treball que fan en Paterna col·lectius com Afempes o la Granja Julia”, explica el regidor Carles Martí.

“Som conscients que estes entitats veuen condicionat el seu funcionament pels recursos econòmics escasos amb que es mantenen. I quan el consistori els atorga una subvenció, ho fa a final d’any, in extremis, i deixant-les que passen els 12 mesos en una situació complicada. Aquest panorama s’ha de solucionar ja i per això fem la proposta, i també exigim que en setembre es convoque la Mesa de Solidaritat per tal de tractar el tema i incloure les subvencions en els propers pressupostos municipals”.

“Però per a poder incloure-les als comptes de 2016 i següents, abans s’han d’establir en funció d’inventaris i informes fets pels Serveis Socials municipals, per tal d’evitar la discrecionalitat. Seran subvencions a les quals optaran entitats d’acreditada trajectòria al poble i que l’Ajuntament haurà d’abonar quan comence l’exercici econòmic, i no en desembre”.

Martí, que amb la també regidora Carmen Gayá s’han reunit hui amb Afempes, assenyala que “l’objectiu és llevar la dependència política d’una ajuda econòmica que pot ser vital en el funcionament a curt i mig termini d’una entitat. És a dir, un col·lectiu que fa un treball per la comunitat social de Paterna no pot estar sotmés als vaivens polítics que posen o lleven a un partit de l’alcaldia, i per això fem aquesta proposta que garantiria una certa estabilitat a les entitats que, a més a més, estan suplint una carència de l’administració pública”, conclou el regidor.

Publicacions digitals: LA VEU PV, EL MERIDIANO, HORTANOTICIAS, NOU HORTA NORDPATERNA BIZ,