La moció First Housing (l’habitatge primer) pretén donar una solució a persones sense llar o que viu en infravivendes, facilitant l’accés a un habitatge. La iniciativa garanteix la integració del 80% dels usuaris

Per a Compromís per Paterna, la realitat de les persones sense llar segueix sent una de les més desconegudes. Estes persones arriben a l’exclusió social severa després d’un procés llarg i dolorós. Segons Dolores Guillem, regidora de Compromís i promotora de la moció, una persona pot arribar a trobar-se en el carrer per diferents motius, personals, socials, econòmics, etc. Però la falta d’una resposta eficaç per part de l’administració pot acabar per convertir la situació en crònica i que la persona acabe sent exclosa de tota via administrativa.
Per a Dolores Guillem, “la resposta que tradicionalment s’ha donat al problema de les persones sense sostre ha seguit un model “en escala”; en el qual s’ha d’anar superant etapes tenint com a horitzó l’accés a un habitatge permanent. Del carrer a l’alberg, de l’alberg al centre de nit, del centre a una pensió…” per a la regidora es tracta d’un procés llarg i difícil per a la persona, que en qualsevol moment pot desvincular-se i tornar al carrer.
El model Housing First es caracteritza per entendre la vivenda com un dret humà fonamental i partint del principi que les persones han de prendre totes les decisions que els afecten, l’administració ha de facilitar els equips de professionals per a recolzar-les en eixe procés. També busca la normalització, fugint de guetos d’habitatge.
Aquest model, que va nàixer als EUA als anys noranta, s’està aplicant a ciutats europees com Amsterdam, Budapest, Copenhaguen i Lisboa i recentment ha començat a desenvolupar-se també a Barcelona, Màlaga i València.
“A Paterna ens trobem amb persones que estan vivint al carrer o en infravivendes en molt mal estat. Persones majors aïllades o amb problemes de salut mental, sense recursos ni suport social. Esta iniciativa va encaminada a facilitar la integració social d’estes persones” ha manifestat la regidora de Compromís.
La iniciativa preveu també la realització d’un estudi sobre persones sense llar o que viu en infravivendes al municipi i la creació d’un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en exclusió residencial en coordinació amb les Conselleries d’Igualtat i Polítiques Inclusives i de Sanitat Universal i Salut Pública.