La regidoria de comerç, dirigida per Carles Martí, ha posat en marxa una convocatòria de subvencions destinada a les associacions de comerciants en la finalitat de sufragar les despeses derivades de la programació i organització d’activitats de promoció comercial, formació i promoció de l’associacionisme per part de les associacions de comerciants del municipi. Les subvencions tenen una quantia total de 27.000€ i es divideixen en tres programes, programació i organització d’activitats de promoció comercial, formació i promoció de l’associacionisme.

“Les iniciatives comercials innovadores es subvencionaran al mateix temps ja que suposen un valor afegit al comerç de proximitat”, ha manifestat el regidor Carles Martí.

Seran beneficiaris d’aquestes ajudes les associacions de comerciants legalment constituïdes i que tinguen la seua seu a Paterna i que és troben inscrites o acrediten haver sol·licitat la seua inscripció en anterioritat a la data de presentació de sol·licitud de la present convocatòria en el registre d’associacions de l’Ajuntament de Paterna. A més el 100% dels membres de l’associació han de desenvolupar activitat comercial minorista a Paterna, incloent la venda a distancia o venda on-line, sempre que el domicili social de l’empresa estiga ubicat a Paterna. Les sol·licituds és presentaran mitjançant instancia general, que estarà disponible a la web municipal (www.paterna.es) .“Tenim clar que tan sols treballant conjuntament amb els comerciants aconseguirem rescatar al nostre xicotet comerç com a eina de creació de llocs de treball de qualitat front a promeses banals de grans superfícies comercials que únicament aconsegueixen devaluar els drets dels treballadors reduint sous i maximitzant els seus beneficis”, ha declarat Martí.

“Des de la regidoria de comerç apostem clarament pel foment del comerç local per això dupliquem les subvencions per a l’associacionisme comercial com a ferramenta de suport i ajuda als nostres comerciants. El comerç del nostre poble garanteix una font de creació d’ocupació estable i de qualitat, fent que la riquesa que es genera es quede a Paterna” ha informat el regidor de comerç Carles Martí.