La formació alerta del risc d’incendi pel material inflamable abandonat i les conseqüències que tindria per a Lloma Llarga, la Coma i la Canyada

LEVANTE-EMV (28 juliol)

Compromís, després de rebre queixes sobre l’estat de ruïna i perillositat de substàncies tòxiques en les dependències abandonades de la química Laboratorios Viviar, “exigim que, a més del tràmit administratiu iniciat, que es pot allargar mesos, s’efectue una actuació d’emergència i que s’apliquen mesures cautelars de vigilància davant el perill tòxic que les instal·lacions d’aquesta empresa amaguen, abans que siga massa tard perquè el risc d’incendi és molt alt”.

L’empresa es troba abandonada, sense que res impedisca l’accés, i amb proves de l’afluència de persones que es dediquen a furtar tots els metalls de portes, finestres i vidres, a més de bidons i dipòsits metàl·lics que poden contindre productes perillosos. De fet, es pot veure un vessament d’aiguarràs d’un depòsit de 35.000 litres, que ha sigut desmantellat i que es troba en una nau de molt fàcil accés.

El regidor de Compromís per Paterna, Juanma Ramón, assenyala que “parlem d’un risc d’incendi que va aparellat al risc d’explosió, a causa de tot el material i líquids químics, com alcohols i resines, que estan escampats per l’edifici d’aquesta empresa, sense que s’haja pres cap mesura per a retirar-los en les condicions que marca la llei”.

“Estem parlant que amb les altes temperatures de l’estiu, la proximitat d’empreses com Cepsa i d’altres, d’accés de persones amb ferramentes com radials, la presència de xiquets que puguen entrar en contacte amb els productes tòxics, etcètera, és un risc que no podem assumir”.

“Viviar és un polvorí que de patir un incendi afectaria a Lloma Llarga, la Coma i la Canyada, amb greus riscos per a la salut de les persones, per la toxicitat del núvol que es provocaria. Tampoc hem d’oblidar que la gasificadora està molt a prop i la catàstrofe en cas d’un incendi seria devastadora per a les persones i el medi ambient”.

“Lamentem que la ruïna d’una empresa cause situacions com aquesta de tan elevada perillositat. Però no és cap justificació per a la inactivitat de l’administració, que damunt retalla en recursos de prevenció i vigilància”.

A més a més, en Paterna “patim també la dràstica retallada en efectius de la Unitat de Policia de Medi Ambient que, de tindre ara en estiu al voltant d’una desena d’agents, s’ha quedat en un agent i un oficial, fent inviable la vigilància preventiva necessària”.

“Per això, des de Compromís exigim a l’ajuntament i a la Conselleria de Medi Ambient que siguen contundents amb el propietari de les naus, perquè s’impliquen ambdues administracions en la retirada de tots els residus i productes tòxics que hi ha a Viviar. Mentrestant, que l’ajuntament señalitze degudament la perillositat d’aquest lloc i que s’advertisca del perill d’incendi i intoxicació molt greu que hi ha”.

“En cas de tragèdia, l’Ajuntament de Paterna i la Conselleria, coneixedors del cas, hauran d’anar comprant-se pijames de ratlles, donades les conseqüències de no haver pres mesures cautelars o de prevenció”, conclou el regidor de Compromís, Juanma Ramón.