LAS PROVINCIAS (24 maig 2013)
LAS PROVINCIAS (24 maig 2013)

La formació planteja les conseqüències que un requeriment de Delegació provocaria al consistori amb efectes econòmics importants

Compromís per Paterna considera que el consistori del municipi “pot entrar en una situació irreversible de caos econòmic amb la Relació de Llocs de Treball (RLT) que hui ha passat per comissió extraordinària i que, sense cap dubte, anirà al ple de maig. Hem trobat algunes irregularitats que, a més a més, poden dur aparellats problemes de caire econòmic per als treballadors municipals”.

LEVANTE-EMV (24 maig 2013)
LEVANTE-EMV (24 maig 2013)

El regidor de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, critica que “no sols ens han convocat amb nocturnitat i alevosia, ahir passades les 14 hores, per a no tindre temps material d’analitzar l’expedient, sinó que a més la documentació del dit expedient estava incompleta. Un expedient que, inexplicablement és nou i que està numerat des del principi, quan l’expedient de la RLT és de 2008 i només calia incloure els documents últims. Per què obrin ara un de nou?”.

A més a més, “cal dir que l’informe proposta que hi havia a l’expedient figurava com a esborrany, tal i com estava anotat manualment. I aquest matí l’han signat en plena comissió. I tampoc estava incorporat l’informe de Secretaria, elaborat des de fa dies, aspecte que el regidor de Personal, Jesús Giménez, ha ressolt dient que era perquè no és preceptiu, quedant-se més ample que llarg”.

D’altra banda, “el PP manté la seua política de fer meses de no negociació, evitant arribar a un acord amb els sindicats i convocant-los només perquè és el tràmit legal que s’ha de seguir”.

“La RLT que hui ha passat per comissió és, a grans trets, diferent de la que va anar al ple del mes passat i que es va retirar. Ara la consultora Rodríguez Viñals, encarregada de la seua redacció i que porta des de 2008 amb ella, es lleva la responsabilitat dient que no es tasca seua qüestionar les correccions tècniques. Tot això després d’haver cobrat de l’Ajuntament més 120.000 euros sense complir els terminis inicials de tres mesos per a tindre la RLT enllestida”.

“Mentres, l’Interventor continua demanant els criteris que s’han seguit per homogeneitzar els llocs de treball, ja que sembla que no tenen res a veure amb l’estudi de Rodríguez Viñals. I avança que de no incloure documents com la comparativa amb les retribucions de 2011 podria fer que Delegació de Govern al·legara contra la RLT, com ja va fer”.

“Així, ara s’afegeix la possibilitat, encara no confirmada, que Delegació de Govern haja emés un nou requeriment sobre la RLT vigent, les conseqüències del qual ens fan plantejar-nos possibles escenaris que afectarien a les nòmines dels treballadors i a la viabilitat econòmica municipal”.

En aquest sentit, Ramón es pregunta “si podria donar-se la situació de deixar de cobrar les nòmines i, fins i tot, haver de tornar les que ja s’han cobrat. Una circumstància on el treballador no és el culpable i que, precisament per això, podria plantejar recursos contra l’Ajuntament i demanar-li indemnitzacions pel perjuí patit per una mala gestió en personal i econòmica de l’equip de govern del PP. L’alcalde haurà de mirar que li convé més: si fer les coses bé amb la RLT, o començar a estalviar d’on puga per a pagar totes les indemnitzacions que li comencen a vindre si arriba el cas que els treballadors denuncien al consistori”.

Publicacions digitals: LAS PROVINCIAS, QUÉ!.ES,