• Compromís per Paterna proposa al ple incloure criteris ecoeficients en la recollida del fem

El portaveu municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, considera que “la millora de la recollida de residus sòlids urbans (RSU) pot ser una font de creació d’ocupació, alhora que pot ajudar a ingressar més diners en les arques municipals per la venda dels residus provinents de la recollida selectiva, que ara tenen més valor al mercat de matèries primes”.

Segons explica el regidor, a Paterna les dades de recollida sel·lectiva als últims anys “mostren que la quantitat de residus recollits (quilos/hab) en el municipi, especialment el 2012, ens allunyen cada dia més del Pla Nacional Integral de Residus (PNIR), sense assolir la mitjana del País Valencià”.

En general, la recollida selectiva municipal “ha anat en augment en quant al número de fraccions que es recullen (recollida de roba i oli de cuina utilitzat), però no en quant a la quantitat de residus recollits, ni a la fracció ‘Rebuig’, ni a altres residus que es recollien als miniecoparcs i en l’ecoparc municipal, tots liquidats pel govern municipal per suposats motius econòmics”.

“Les conseqüències d’aquesta inacció són nefastes per al medi ambient, ja que sense un sistema de recollida sel·lectiva eficient, augmenta de manera considerable la quantitat de residus recollits al contenidor gris, barrejats, fent inviable la separació en planta i la posterior valorització, amb l’única alternativa de depositar-ho a l’abocador. I per aquest motiu també es deriven perjuís econòmics, com a conseqüència dels menors ingressos per la venda dels residus provinents de la recollida selectiva, així com un major cost en el transport, tractament i eliminació dels residus barrejats enviats a l’abocador”.

Des de Compromís “pensem que l’Administració Local, com a garant del bé comú en el nostre poble, no pot romandre impassible davant aquest repte, i hauria de convertir-se en avantguarda en la recerca de ferramentes que incloguen criteris de gestió ambiental a la gestió pública, per tal de contribuir, localment a donar solució als problemes ambientals globals i la lluita contra el canvi climàtic”.

“A més, apostar per millorar el sistema de recollida selectiva de residus urbans i la posterior valorització o reciclatge dels residus, obri una nova possibilitat de creació d’ocupació al nostre municipi, ja que el consistori pot impulsar i col·laborar en projectes sociolaborals per a la creació d’ocupació vinculada a la recollida sel·lectiva de tot tipus de residus urbans i assimilables (sensibilització, educació, recollida, reciclatge, valorització)”.

Així, “proposem que es cree un Pla Local de Gestió de Residus, que s’elabore una ordenança específica per a la gestió de residus i neteja viària. I que a més l’Ajuntament de Paterna intensifique les campanyes d’informació i sensibilització ambiental de cara a la ciutadania, sense oblidar que ha de millorar la recollida de bioresidus, de cara a la promoció de l’ús dels productes obtinguts a partir de dits residus”.

“Esperem que la nostra proposta, via moció, compte al ple de novembre amb el suport de l’equip de govern i de la resta de grups de l’oposició, donat que parlem de creació d’ocupació, protecció del medi ambient i augment d’ingressos a les arques municipals”, conclou Juanma Ramón.

Publicacions digitals: NAP I COL, HORTANOTICIAS, EL PUNT, PATERNA BIZ, LA VEU PV,