• Juanma Ramón exigeix una intervenció en tres punts negres localitzats al municipi: l’Andana, Tàctica i el Rabosar

El portaveu municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, afirma que “el nostre municipi està cada dia més brut amb escombreries, brutícia i deixalles que van acumulant-se, almenys, en tres punts negres que hem localitzat gràcies a les denúncies dels veïns: l’Andana, Tàctica i el Rabosar. Per això cal que el nostre poble dispose ja d’un Pla de Prevenció per evitar la proliferació d’abocadors incontrolats, com els que ja ha denunciat la ciutadania dins la nostra campanya #FotoDenúncia que hem encetat a les xarxes socials”.

Segons explica Ramón, “l’any 2008 és clau per a parlar de la proliferació dels abocadors incontrolats en el poble, ja que va ser quan el PP va acabar amb el conveni amb Andújar i Navarro, l’empresa gestora de l’Ecoparc gratuït de Paterna. Així, l’acumulació de tanta brutícia en els abocadors il·legals és un focus d’insalubritat i també, amb les elevades temperatures, de possibles incendis. Cal eradircar-los i és possible amb un Pla de Prevenció d’Abocadors, amb campanyes informatives i de sensibilització als sol·licitants de llicències d’obres i augmentant la vigilància policial a les zones sensibles”.

“L’obligació de l’Ajuntament, i de qualsevol administració pública, és vetllar per la utilització racional dels recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, a més de defensar i restaurar el medi ambient. En aquest sentit, la legislació en matèria de residus és ben clara en les competències de cada administració i les seues obligacions. Ara falta només que el PP l’aplique i done la resposta adequada a les exigències de la nostra ciutadania que reclama una Paterna lliure de brutícia”.

A més del Pla de Prevenció d’Abocadors municipal, “és molt important que s’implante com a mesura de protecció un aval a les llicències d’obres menors, que únicament es tornarà si el sol·licitant justifica la gestió dels residus de construcció i demolició (RCD) amb gestor autoritzat”.

“És fonamental que el consistori signe convenis amb les administracions competents per a dur a terme urgentment la neteja, senyalització i clausura dels abocadors il·legals a Paterna. I també ha d’instar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a que no dilate més la creació immediata d’un Ecoparc de l’EMTRE al municipi per evitar la proliferació d’aquestos llocs on les persones sense consciència mediambiental tiren escombreries i qualsevol residu, amb el conseqüent perill que això comporta”.

“Des de Compromís insistirem davant l’equip de govern en aquest assumpte, i esperem que tots els regidors del PP i també els de l’oposició ens donen el seu suport per tindre una Paterna neta i lliure de brutícia i deixalles”, conclou Juanma Ramón.

Publicacions digitals: NAP I COL, LA VEU DE PATERNA, HORTANOTICIAS, EL PERIÓDICO DE AQUÍ, EL PERIÒDIC, LAS PROVINCIAS, LA VEU PV,