Compromís per Paterna insisteix en la necessitat d’un canvi de ruta en la gestió de la vivenda pública a Paterna perquè no es pot continuar amb el model del PP

El regidor de Compromís per Paterna, Carles Martí, després de la convocatòria de la Mesa de la Vivenda, explica que “tot pareix seguir el mateix camí que amb el PP, no s’aprecien canvis substancials en les polítiques de vivenda amb el nou govern”.

“La  inversió en vivenda social no és una prioritat per a Sagredo i es nota perquè l’únic que ha fet el nou govern ha sigut adjudicar la rehabilitació d’unes vivendes cedides per la Generalitat ja en l’època del PP”.

“Des de Compromís per Paterna hem demanat al govern municipal, tal i com vàrem fer a l’últim plenari, que exigeixen al govern de la Generalitat la cessió de totes les vivendes buides que disposen al barri de la Coma. Segons les dades facilitades pels tècnics municipals, es tractaria d’unes 153 vivendes que, automàticament suposaria una rebaixa del 50% en la llista d’espera de vivendes socials, que en aquests moments existeix a Paterna”.

“A més a més, des de Compromís per Paterna hem demanat també un llistat complet de les vivendes municipals, llistat que ens ha denegat el PP mentre han governat. Esperem que el govern de Sagredo ens facilite prompte el llistat per tal de poder fer un mapa realista de les necessitats i carències en vivendes socials al municipi”, afegeix Carles Martí.

Per a solucionar el problema de la vivenda social a Paterna, “cal un canvi radical en les polítiques municipals, de forma que amb imaginació es busquen solucions per a que a més d’augmentar les quantíes al pressupost municipal, es puguen aplicar solucions mixtes, com les que des de Compromís per Paterna, i a proposta nostra, s’han aprovat pel plenari com a diverses mocions a l’ultima legislatura. Per exemple parlem de l’ autorrehabilitació de vivendes, el lloguer social o convenis amb les entitats bancàries, per tal que posen a disposició de l’Ajuntament vivendes embargades a les grans promotores”.

“Per a nosaltres donar solució a la necessitat de vivendes socials a Paterna és una prioritat, i anem a treballar per a aconseguir-ho, pressionant tant al govern municipal, com al de la Generalitat”, conclou Carles Martí.

Publicacions digitals: LA VEU PV, LAS PROVINCIAS,