Compromís per Paterna trasllada al Grup Parlamentari de Les Corts l’exigència d’explicacions per part d’Isabel Bonig, exConsellera de Territori amb el PP2016-04-29 15.51.10 juanma a conselleria  (1)

L’estudi exhaustiu de l’expedient administratiu de tramitació de la ATE (Actuació Territorial Estratègica) Puerto Mediterráneo està descobrint “les vergonyes i mentides del Partit Popular, de l’ex-Consellera Isabel Bonig i de l’aspirant a promotor britànic”.

Des de Compromís per Paterna es critica, una vegada més, la nul·la fiscalització d’un expedient, que des de 2012 ha comptat amb un impuls polític inusual per part de dirigents encabotats en dur endavant un megaprojecte, obviant que no comptava amb el compliment dels “requisits imprescindibles” de les administracions competents.

Els arguments del promotor britànic, repetits fins a la sacietat pel Partit Popular, justificaven la necessitat de declarar ATE el megaprojecte per ser un “nodo comercial singular” i per les 26 milions de visites que atraurien de turistes, inclús de Logronyo. Però la realitat és que a l’expedient consultat consta un informe de l’Agència Valenciana de Turisme, d’octubre de 2012, on textualment s’informa que “el proyecto no contiene actuaciones de destacable valor turístico que puedan generar nuevos flujos de visitantes a la Comunidad Valenciana, ni implica ninguna mejora de imagen como destino turístico de la Comunidad”.

El mateix informe limita els fluxos turístics a escala provincial i comarcal, per la qual cosa, l’Agència Valenciana de Turisme no preveia cap riojà per terres paterneres. A més, el Director General de Turisme recomana al seu informe que els establiments hotelers tinguen un posicionament diferenciat respecte a altres establiments hotelers ubicats en Paterna i la comarca.

En resum, segons els criteris de l’Agència Valenciana de Turisme en 2012, el ‘PaternaVegas’ de Puerto Mediterráneo ni és singular ni d’influència supraregional. Tot i això, en 2013 ho declararen “estratègic” sense complir amb aquests dos criteris de necessari compliment, segons l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, per a declarar-ho ATE.

Altre aspecte encara pendent i exigit per Compromís per Paterna des de l’inici de la tramitació és el compliment de la llei en matèria de carreteres i mobilitat. A l’expedient consta informe desfavorable del Ministeri de Foment de data 19 de desembre de 2012. El Ministeri de Foment destaca que l’aspirant a promotor no analitza les IMD (intensitats mitjans diàries de trànsit) ni la capacitat de l’enllaç de l’A7 amb la CV-35 per mantindre “niveles de servicio adecuados”

Actualment s’ha fet públic el IMD de la CV-35 arriva a 122.000 vehicles mitjans diaris, molt per damunt dels 103.000 vehicles estimats per l’aspirant a promotor britànic en l’ultima modificació del projecte. Que a més està pendent de presentar un Pla de Mobilitat que tinga el vistiplau del Ministeri de Foment i la Conselleria competent.

Per a Compromís, el megaprojecte va ser declarat ATE en febrer de 2013 amb l’informe desfavorable del Ministeri de Foment i, el dia de hui, després de sometre’l a informació pública per dues vegades (l’ultima d’elles per ordre de Bonig a 4 dies de les passades eleccions autonòmiques), encara no consta a l’expedient informe del Ministeri de Foment que diga el contrari.

Juanma Ramón, portaveu de Compromís per Paterna, opina “estem davant de tot un seguit d’irregularitats, d’ombres i mentides que fan que des de 2012 s’haja estirat la tramitació administrativa d’un megaprojecte que, segons els informes consultats no complirien ni les condicions mínimes per ser declarat ATE al 2013. Molt més lamentable continua sent la defensa d’un projecte sense conéixer estos informes, o de qui ha estat manipulant l’opinió pública, creant expectatives de treball a tanta gent, sabent les mancances administratives i la inviabilitat tècnica de Puerto Mediterráneo.