La Regidoria de Medi Ambient portarà al Ple d’este dimecres la modificació de la normativa de protecció de l’arbrat de Paterna. Amb estes modificacions, segons declaracions del responsable de l’àrea, Carles Martí, “volem assegurar-nos que sempre que siga possible hi haja arbres a les voreres. Tant les de nova construcció com aquelles que siguen reparades”. A més, la nova ordenança preveu omplir els voltants de l’arbre de cautxú.

Este sistema és el més eficaç per garantir la mobilitat en les voreres, ja que compacta d’una forma no agressiva el clot de l’escocell permetent el transit pel seu damunt. Segons Carles Martí, a banda dels avantatges per a la mobilitat, el sistema d’omplir els escocells amb cautxú permet el creixement natural de l’arbre, ja que la seua elasticitat fa que no s’ofegue el tronc. A més, este sistema facilita la neteja de les voreres evitant l’acumulació de deixalles als forats dels arbres i impedint, també, l’acumulació d’aigua quan plou, la qual cosa suposa un important avanç en la lluita contra la propagació del mosquit tigre que necessitat de bassals per a la seua reproducció. Altre avantatge del cautxú respecte d’altres sistemes de segellat d’escocells és que és un sistema permeable, per la qual cosa l’aigua de rec o de pluja arriba fàcilment a les arrels de l’arbre.

La nova normativa pretén, a més, endurir les infraccions que es puguen cometre contra zones verdes o arbres d’alineació de vials, com ara, la tala sense prèvia autorització, la introducció d’espècies al·lòctones en la massa forestal, fer mal de forma intencionada en jardins o arbrat públic i compactar de forma no autoritzada i/o homologada els escocells. “Amb estes modificacions volem acabar amb el vandalisme i les actuacions incíviques que tant de mal fan a l’arbrat i les zones verdes i que repercuteixen negativament en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Paterna”.

A més, l’àrea dirigida per Carles Martí, està estudiant canviar el llistat d’espècies arbòries a utilitzar en zones verdes i arbres d’alineació per tal d’afavorir la reintroducció d’espècies autòctones com l’alzina i el pi silvestre. Espècies més resistents i adaptades a les nostres condicions climatològiques.