La Targeta Solidària tindrà un saldo de fins a 200 euros mensuals i els usuaris podran adquirir aliments, productes d’higiene personal i de neteja de la llar. A més, la targeta serà compatible amb altres ajudes sempre que no se solapen

508 persones es beneficiaran de la targeta presentada per Juanma Ramón, regidor de Desenvolupament Humà
El responsable de Polítiques Inclusives i Desenvolupament Humà, Juanma Ramón ha anunciat hui la posada en marxa de la Nova Targeta Solidària. Una targeta que abastirà a més de 500 persones i que cobrirà les necessitats alimentàries bàsiques de gairebé 130 famílies. Juanma Ramón ha destacat els 300.000 euros amb què està dotat el Programa de Seguretat Alimentària per al 2017 gràcies als pressupostos aprovats la setmana passada i que “suposen un avanç important en la lluita contra l’exclusió social i per a garantir la seguretat alimentària de les persones que la crisi llançà fora del sistema”. El Pla de Seguretat Alimentària es complementa amb les ajudes previstes al Pla de Lloguer Social i Contra la Pobresa Energètica.

Els usuaris de la Targeta Solidària podran adquirir els productes alimentaris, d’higiene personal i de neteja de la llar als establiments de Consum gràcies a un conveni signat entre la cooperativa valenciana de supermercats i la regidoria de Desenvolupament Humà i Polítiques Inclusives de l’ajuntament de Paterna. La targeta tindrà un saldo mensual d’entre 100 i 200 euros depenent de les càrregues familiars de l’usuari. Per a accedir a ella s’ha utilitzat una baremació on es primava la situació econòmica, les circumstàncies socials i la situació laboral dels i les sol·licitants. La targeta tindrà una validesa de 6 mesos prorrogables.

“Hem encetat una segona fase d’entrevistes per tal de continuar oferint el recurs a aquelles persones que no arribaren a sol·licitar-lo en la primera fase” ha manifestat Juanma Ramón.

La Targeta Solidària el 2016 donava servei a 30 famílies i ara passarà a cobrir les necessitats alimentàries de 127 amb la incorporació de tots aquells usuaris del Menjador Social que l’han sol·licitat i han passat per la valoració personalitzada dels treballadors socials.
Des de l’àrea de Polítiques Inclusives, els treballadors socials i educadors han realitzat el seguiment de les famílies beneficiàries mitjançant entrevistes individualitzades amb els i les usuàries. Segons este estudi, el grau de satisfacció de les famílies és alt, ja que els permet administrar la seua economia domèstica. El millor indicador del funcionament del programa és que només s’han produït tres incidències amb l’ús de les targetes i han estat relacionades amb el deteriorament de la banda magnètica.