• La regidora de Patrimoni Històric està preparant la convocatòria d’una beca d’investigació històrica destinada a persones que es dediquen a l’estudi i investigació de la història de Paterna.
  • Carmen Gayà, regidora de Patrimoni “amb esta beca volem recuperar i conformar el patrimoni documental de la Vila de Paterna que, a hores d’ara es troba dispers”

La història de Paterna és extensa i variada. Des del neolític i l’edat del Bronze fins els àrabs passant pels íbers i els romans, tots han anat deixant la seua empremta i han contribuït d’una o altra manera la forma d’ésser del poble paterner. Tot això, sense oblidar la Guerra Civil i la posguerra amb la consegüent repressió i afusellaments.  Aquesta història tan variada, junt al protagonisme que ha tingut esta localitat en temes com ara la producció de ceràmica o la proto industria lligada als molins d’aigua del riu Túria, han fet que el nom de la vila de Paterna aparega a diferents arxius històrics dispersos per tot el nostre territori. És per això que, des de la regidoria de Patrimoni, que dirigeix Carmen Gayà, s’ha decidit convocar aquesta beca d’investigació i estudi sobre la història del nostre poble, amb la voluntat de recuperar la informació i la documentació dispersa en els diferents arxius valencians i anar conformant i nodrint l’arxiu documental de la Vila de Paterna.

 

A hores d’ara s’estan elaborant, des de la regidoria de patrimoni, les bases que regularan la concessió de la beca, a la que podran optar totes aquelles persones que es dediquen a l’estudi i la investigació de la història de la Vila de Paterna. La beca té una dotació de 4.000 euros.

 

Tal com apunta la regidora, “encetem amb aquesta beca un procés d’anàlisi i investigació de la gran quantitat de documents històrics que ens són propis com a poble però que, per diferents motius al llarg de la història, han anat passant a mans d’altres entitats e institucions. Entenem que es fa necessari apropar-nos de nou a tota aquesta documentació d’incalculable valor històric, i fer-ho a més a través de les estudioses i estudiosos que vulguen optar a aquesta beca”