• El reglament va ser aprovat pel mateix Consell Sectorial d’Inclusió i en el Consell Territorial de Participació Ciutadana.
  • Juanma Ramón, Primer Tinent d’Alcaldia d’Inclusió: “Dotem de ferramentes per millorar el seu funcionament ampliant la participació i l’abast del Consell per adequar-lo a la nova realitat social de Paterna”

 

En la passada sessió plenària es va aprovar la modificació del Reglament del Consell Sectorial d’Inclusió. Un reglament que va ser aprovat el 2001 i que, evidentment, ja estava desfasat. Ja que no hi tenien cabuda totes les associacions d’acció social del municipi i amb un àmbit d’actuació molt restringit. En paraules del regidor d’Inclusió, Juanma Ramón, “aquest reglament donava la esquena a la societat civil i a les organitzacions que dia a dia treballen per la inclusió d’amplis sectors de la nostra societat. Amb esta modificació, el reglament es converteix en una ferramenta adequada per a millorar el funcionament, ampliar la participació a totes les entitats d’acció social del municipi amb qui consensuarem les polítiques socials futures de Paterna”.

Fins ara, el Consell es trobava desactivat, sense participació, sense punts de debat, amb meses de treball disperses impulsades per la societat civil davant la inactivitat del consell sectorial. Ara, amb este nou reglament, totes estes meses de treball (Vivenda, Solidaritat…) quedaran incloses al Consell Sectorial com també totes aquelles que es puguen crear a partir d’ara: Avaluació del sistema de Serveis Socials, accessibilitat universal i diversitat funcional, protecció de menors, etc.

La reforma del reglament, que va ser aprovada al Ple del passat dia 28 de febrer, havia estat prèviament aprovat pel mateix consell sectorial i pel Consell Territorial de Participació Ciutadana pretén minorar la representació dels vocals designats per l’ajuntament i ampliar la representació dels diferents grups polítics, però sobre tot, ampliar la participació de les entitats que desenvolupen activitats d’acció social i, per primera vegada la possibilitat de comptar amb representació de les associacions de veïns.

“Volem consolidar a Paterna un canvi en les politiques socials, i per això necessitem de totes les associacions i entitats, per que aporten la seua experiència i propostes”