• El Ple va aprovar el dimecres la modificació de crèdit per a poder dur endavant els projectes que proposaren els veïns i veïnes de Paterna i que foren votats el passat més de gener.
  • Neus Herrero, regidora de Participació Ciutadana: “Vull agrair a la ciutadania en general i als moviments socials de Paterna, en particular, la seua implicació en estos Pressupostos Participatius”

El Ple de Paterna va aprovar el passat dia 25 d’abril la proposta de projectes decidits als pressupostos participatius pels veïns i veïnes del municipi i la modificació de crèdit per a dotar-los econòmicament amb part del superàvit de l’any passat. En total 1.000.000 d’euros es destinaran a l’execució de 33 projectes repartits entre els 9 barris de Paterna. La regidora de Participació Ciutadana, Neus Herrero, ha volgut remarcar que estes actuacions després del procés de recollida de propostes, assemblees als barris i votació per part de la ciutadania han sigut aprovats  prèviament per les Juntes de Barri i pel Consell Territorial de Participació, en un procés transparent i participatiu sense precedents a Paterna. Herrero ha senyalat la importància que molts d’estos projectes s’hagen fet amb perspectiva de gènere, amb una visió respectuosa amb el medi ambient i que quan es duguen a terme milloraran l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional i la seguretat vial per a vianants; a més de que tenen en compte tant als més menuts, com a joves o persones majors. La regidora també ha volgut agrair a la ciutadania en general i al moviment associatiu, en particular, la seua implicació en els pressupostos.

Entre les preocupacions del veïnat que s’han traduït en propostes, destaquen aquelles que tenen a vore amb millores als parcs de tots els barris: augment de dotació de jocs infantils, millora de pistes esportives i dotació d’aparells de gimnàstica tant per a joves com per a persones majors. També la necessitat de millorar la seguretat vial a molts punts del municipi: augmentant l’enllumenat, els passos de vianants elevats, semàfors en punts conflictius i creant itineraris escolars segurs. Altres propostes de millora als diferents barris fan referència a l’accessibilitat, creant noves rampes o reparant voreres. Per altra banda també destaquen algunes propostes que adaptaran edificis públics (centres socials) a les necessitats dels usuaris i del teixit associatiu i cultural del municipi. En les accions plantejades per la ciutadania també s’ha tingut en compte la posada en valor del nostre patrimoni natural amb la senyalització de zones i rutes forestals o d’interés cultural.

“Enguany, després de molts anys i amb un procés participatiu sense precedents, hem recuperat els Pressupostos Participatius que, amb una sèrie de projectes aportats i votats per la ciutadania, serviran per a la millora dels nostres barris. Els veïns i veïnes són els que més clar tenen quines coses s’han de canviar als seus barris per tal de millorar la seua qualitat de vida. Ara, amb els Pressupostos Participatius, han tingut l’oportunitat de decidir els projectes  que realitzarà l’ajuntament”.