Juanma Ramón, portaveu de Compromís per Paterna “no pot ser que des de l’ajuntament s’estiga afavorint a grans empreses foranes que ni aposten per la integració social ni respecten el medi ambient”

Les Clàusules Socials es defineixen com la inclusió d’aspectes de política social, ambiental i ètica en els processos de contractació pública. En casos com els d’Empreses d’Inserció i/o d’Economia Social, la introducció de clàusules socials està orientada a la promoció d’ocupació per a persones en situació de risc d’exclusió social amb l’objecte d’afavorir la seua integració social i laboral.
Des de juliol de 2011, el primer plenari de la legislatura passada, Compromís està proposant la inclusió d’aquestes clàusules. Primer amb una moció aprovada per unanimitat per a afavorir a aturats i aturades del poble i després amb un seguit de propostes i requeriments en aquest mateix sentit i que mai van ser atesos.
En este sentit, Compromís per Paterna, denuncia que actualment la contractació pública estiga basada en uns criteris purament econòmics, com ja feia el PP, sense tindre en compte altres principis com el caràcter ètic, social i solidari, com l’atenció a persones i col·lectius desafavorits o el màxim respecte per al medi ambient.
Segons declaracions de Juanma Ramón, portaveu de Compromís per Paterna, “a banda de l’eficàcia i l’eficiència en la despesa publica, l’administració com a gestora de pressupostos públics ha d’impulsar els efectes socials i d’ocupació que es poden desprendre de la contractació pública”.
Les clàusules socials poden incorporar-se prèviament per demanar requisits de caràcter social, com a criteri de valoració o puntuació assenyalant característiques o compromisos de caràcter social que entren dins la baremació als plecs de condicions.
Al proper Ple ho tornarem a proposar després d’haver comprovat que les bones paraules de l’actual alcalde no s’han traduït en cap expedient, informe o document que acrediten que les clàusules socials vagen a posar-se en marxa a les futures contractacions.
“Es fa necessària, coneixent la realitat social de Paterna, la inclusió urgent d’aquest tipus de clàusules en la contractació municipal per contribuir a pal·liar situacions de risc d’exclusió social que tenim a Paterna”.