El Ple de l’Ajuntament de Paterna va aprobar en el ple d’ahir l’inici del procés per dur a terme la modificació puntual del PGOU sol·licitada pel València C.F. per canviar l’ús dels terrenys on se situa la ciutat esportiva del club valencianista per a que passe de no urbanitzable a dotacional esportiu-recreatiu.

La proposta, defensada per Carles Martí, regidor d’Urbanisme i Medi Ambient va comptar amb els vots a favor del PSOE, Compromís per Paterna, PSIP i EU i l’abstenció del PP i Ciutadans, el que suposa donar llum verda al procediment urbanístic que permetrà al València C.F. regularitzar i afermar la seua situació a Paterna i seguir creixent esportivament vinculats al municipi.

Aquesta modificació de planejament legalitzarà la situació urbanística dels terrenys on se situa l’actual Ciutat Esportiva del València C.F. ja que, actualment, els 144.241 m2 de sòl són no urbanitzables, però eren utilitzats com dotacionals esportius per un acord de 1974.

La modificació plantejada permetrà una edificabilitat màxima de 30.000 m2 que permetrà al club xe construir una residència per a la cantera i una xicoteta zona terciària, on se situaria una cafeteria i una botiga, a més de reordenar i condicionar la zona de pàrquing.

Referent a això, Carles Martí ha retret al PP la seua abstenció en este punt, sobretot tenint en compte que van ser ells els que fa uns anys van iniciar aquest mateix procés però amb una notable diferència respecte al procediment d’ara: que la edificabilitat màxima proposada pel PP era cinc vegades major i comportava la construcció d’edificis que res tenien a vore amb l’esport. De fet dins els 158.000 m2 d’edificabilitat que permetia el pla del PP estaven previstes construccions de fins a 20 pisos d’alçada.