La regidoria que dirigeix Carles Martí ha aprovat les bases generals per a la provisió de llocs de treball basades en el mèrit i la capacitació dels i les funcionàries per acabar amb les polítiques basades en l’amiguisme i les xarxes clientelars tan assentades en el govern municipal les darreres legislatures.

Carles Martí, regidor de Personal: “Estem desmantellant les xarxes clientelars que funcionaren durant molt de temps en l’ajuntament i que buscaven perpetuar en el poder al partit del govern”

Les bases generals per a la provisió de llocs de treball pretenen donar una resposta a les necessitats de contractació de personal per part de l’ajuntament. Les bases preveuen la contractació del personal mitjançant un procediment obert i transparent a través de l’obertura de borses públiques perquè qualsevol persona es puga presentar en cas de necessitar personal de fora de l’ajuntament.

L’ajuntament de Paterna ha reglamentat la contractació dotant-se d’un sistema basat en el mèrit i la capacitat, buscant l’agilització del procediment i amb l’objectiu d’aconseguir una administració local eficient i eficaç, capaç d’oferir a la ciutadania un servei de qualitat. Un sistema de contractació fonamentat en la transparència i publicitat pública per a donar les mateixes possibilitats a tots i totes les treballadores municipals.

Des de la regidoria de Personal, el seu titular, Carles Martí, destaca la necessitat de treballar per fer de la transparència una norma també en la contractació de personal de l’ajuntament. “Amb estes bases tots els funcionaris tenen les regles per a optar als llocs de treball”.

El regidor de Personal ha afegit la importància de dotar a l’ajuntament de Paterna de les ferramentes necessàries en matèria de personal per a poder donar un bon servei a la ciutadania amb transparència i lliure concurrència.