• Els Tinents d’Alcaldia Juanma Ramón i Carles Martí s’han reunit este matí amb el Director General de l’IVASS, Angel Buenafé i la Directora Territorial Isabel Serra .
  • Juanma Ramón, Primer Tinent d’Alcaldia d’Inclusió: “la col·laboració entre les institucions autonòmica i municipal ens aporta beneficis que repercuteixen en millores per a la ciutadania”

 

Hui s’ha produït una reunió desitjada tant per la conselleria com per l’ajuntament per a tractar el tema de les necessitats d’espais per al desenvolupament de projectes des de l’àrea d’Inclusió de l’ajuntament de Paterna al barri de la Coma. “Estem parlant d’uns locals, històricament, infrautilitzats que la EVH, antic EIGE, va cedir a l’IVASS durant el mandat de la consellera Miró del PP. I que, ara, li traurem profit des de l’ajuntament”.

L’ajuntament de Paterna està treballant en l’elaboració d’un Pla Local d’Inclusió que té com a objectius treballar la cohesió social a través de metodologies participatives en l’àmbit comunitari. “Este Pla d’Inclusió inclourà tota una sèrie d’activitats i projectes per als quals necessitem espais que fins ara l’ajuntament de Paterna no ha disposat a la Coma. Volem que la gent del barri veja estos locals com a propis i faça ús d’ells acudint a les activitats que amb la col·laboració de les mateixes entitats del barri es puguen programar”.

Per al titular municipal d’Inclusió, Juanma Ramón, gràcies a l’augment de professionals aconseguit en 2017, ara estem en disposició de desenvolupar nous projectes dins els eixos del Pla Director, on s’inclouen activitats d’intervenció comunitària.

En esta reunió els representants de la Conselleria d’Inclusió s’han compromés a iniciar el procediment administratiu per a que esta cessió puga ser realitat abans del primer semestre de 2018. En este sentit el Primer Tinent d’Alcaldia d’Inclusió, Juanma Ramón, ha valorat molt positivament la col·laboració encetada amb la conselleria i que segons Ramón, una vegada conseguit el vist i plau de l’IVASS sol·licitarem a l’EIGE la cessió formal per a desenvolupar els projectes que aporten beneficis per al barri de la Coma i per als seus habitants.